KINDERGARTEN

Here are some students in K5 acting out the story:
 
 
 
There are also some very good actresses in K4:
 
 
Today K4 and K5  listened to this story and did an activity.




Yesterday Kindergarten 3 took home a bee and a puppet. This is what they are supposed to say:




K5 are learning the story LITTLE RABBIT. 



Today K4 is taking home a memory game with the main vocabulary of the story THE CAKE: cake, mummy, Emmy, flour, sugar, miker, bowl, chocolate. Here is the story! (Potser que varii una mica el diàleg, el més important és la intenció d'expressar-ho en anglès més que la correcció lingüística).



Last week K3 took home a bee. We told the story and sang the song in class.







K3 is learning about the body. Here's the new story we are learning:



Here is the song: A bee on my nose!



K3 learnt this poem about TWO BLUE BIRDS.



 We changed the lyrics a little bit:

TWO LITTLE BLUE BIRDS
SITTING ON A WALL
HERE'S PETER!
HERE'S PAUL!
FLY AWAY, PETER
FLY AWAY, PAUL
COME BACK, PETER
COME BACK, PAUL








                            


     In K3 we are learning about THE BODY and COLOURS















In K4 we are learning about ANIMALS in the FARM: cow, dog, cat, duck, horse, sheep.










In 5 year old class we are going to the jungle and learning about animals. Listen to this song to guess the animals:


Story: Walking through the jungle



Humpty Dumpty:



We are learning about everyday routines at home:









These rainy days we have been singing this catchy song:






Our English Method: Artigal

Quan escoltem, quan llegim, quan mirem allò que fan els altres, certament aprenem. Però aprenem molt més quan nosaltres fem coses i sobretot, quan expliquem als altres allò que nosaltres hem fet.
D’acord amb aquest principi, el mètode Artigal proposa iniciar l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats on, sense cap suport visual, els alumnes representen des del primer moment els personatges dels diferents contes. Els nins i nines viuen emocionalment els relats perquè es col.loquen en el paper dels protagonistes i diuen tots els diàlegs. Aquesta vivència activa, aquesta emoció assolida des de la posició de protagonistes, aquest fer i dir, aquest ser ells el conte, els converteix en aprenents de la llengua.
Posteriorment, els contes es complementen amb un conjunt de treballs que afegeixen suport visual: murals col·lectius, fitxes de dibuixar, targetetes, cançons, jocs, llibres o petits teatres amb personatges autoadherents. Cada una d’aquestes activitats esdevé una nova oportunitat de fer i dir el relat.
Finalment, els contes arriben a casa on seran explicats a altres: als pares i mares, als germans, als padrins, … Aquesta interacció entre els/les fills/es que expliquen el conte i els familiars que l’escolten és un mecanisme molt important d’aprenentatge. A l’escola ells/es han fet els contes.  Amb vosaltres ara els explicaran. Escoltar-los és ara el vostre lloc, el vostre moment en un procés d’aprenentatge que, vosaltres i nosaltres, la família i l’escola, estem construint. Aquí sou molt importants, insustituïbles.

No comments: